Strona głównaUncategorizedZnaczenie środków ochrony roślin w rolnictwie

Znaczenie środków ochrony roślin w rolnictwie

Środki ochrony roślin to preparaty przeznaczone do ochrony roślin, a także ich produktów po zbiorze. Określa się je jako pestycydy, które obejmują także biocydy i środki przeciwpasożytnicze do stosowania u ludzi i zwierząt.

Stosowanie środków ochrony roślin ma na celu chronić rośliny przed wszystkimi szkodliwymi organizmami oraz zapobiegać ich działaniu, a także niszczyć niepożądane rośliny, takie jak chwasty. Każdy preparat składa się z jednej lub więcej substancji czynnych odpowiedzialnych za właściwości środka ochrony roślin i substancji zwanych składnikami obojętnymi. Te składniki obojętne nadają produktowi formę odpowiednią do jego zastosowania. Obejmują one środki przeciw pieniące, rozcieńczalniki i środki zwilżające. Stosowanie w rolnictwie pestycydów, które są bezpieczne i których działanie zostało zbadane i określono warunki użytkowania, biorąc pod uwagę postęp wiedzy, różnorodność i wszelkie szczegółowe aspekty sytuacji upraw, jest odpowiedzialnym zadaniem dla rolników, konsumentów, przemysłu i środowiska.

Stosowanie nieodpowiednich środków ochrony roślin może spowodować bezpośrednie lub pośrednie ryzyko dla ludzi, zarówno użytkowników, jak i populacji ogólnej, a także ekosystemów.

Może stanowić również zagrożenie dla zwierząt domowych. Ocena pestycydów przed wprowadzeniem ich do obrotu i monitorowanie ich po wydaniu zezwolenia ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego i środowiska. Chemiczne środki ochrony roślin, powszechnie nazywane pestycydami lub produktami agrochemicznymi, odgrywają istotną rolę w zwalczaniu szkodników i chorób, które infekują, konsumują lub uszkadzają uprawy, tym samym znacznie zmniejszając ilość i jakość produkcji żywności, oraz korzyści z innowacji w rolnictwie. Chemiczne środki ochrony roślin, takie jak herbicydy, pomagają kontrolować owady, choroby, chwasty, grzyby i inne niepożądane szkodniki. Szacuje się, że roczne straty w uprawach rolnych mogą się podwoić bez zastosowania środków ochrony roślin.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne