Strona głównaBranża ITCo to jest “design sprint”?

Co to jest “design sprint”?

Co to jest “design sprint”? pięciodniowy proces odpowiadania na kluczowe pytania biznesowe poprzez projektowanie rozwiązań, prototypowanie i testowanie efektów z potencjalnymi klientami.

Dlaczego podczas tego procesu warto współpracować z software house? Jakie korzyści można osiągnąć korzystając ze wsparcia firmy programistycznej? Oto kilka odpowiedzi na te pytania.

Etap pierwszy – ewaluacja celu

Etap pierwszy na pierwszy rzut oka wydaje się stratą czasu. Założyciele startupu rozpoczynając współpracę z software house mają przecież sprecyzowany cel. Żeby tego było mało bardzo często mają już dopracowany produkt i model biznesowy firmy. Dlaczego zatem potrzebny jest etap ewaluacji?

Analizę i ocenę celu biznesowego przez ekspertów z firmy programistycznej można porównać z audytem zewnętrznym, który ma na celu potwierdzenie słuszności koncepcji. Brak zaangażowania emocjonalnego w projekt oraz doświadczenie we współpracy ze startupami pozwalają na chłodną ocenę jego potencjału pomysłu na biznes.

Etap drugi – określenie możliwych rozwiązań

Po określeniu celu można przystąpić do burzy mózgów, w wyniku której zidentyfikowane zostaną możliwe rozwiązania. Etap ten ma na celu sprawdzenie dostępnych możliwości oraz wstępną analizę ich skuteczności. W jego trakcie oceniane są także rozwiązania konkurencyjne oraz warunki rynkowe, więc dla wiele osób określa go jako rozszerzoną analizę SWOT.

Etap trzeci – wybór najlepszego rozwiązania

Po zidentyfikowaniu wielu możliwych rozwiązań można przystąpić do wyboru najlepszego z nich. Jest to etap trudny i często o bardzo burzliwym przebiegu. Szczególnie w przypadku zidentyfikowania wielu alternatywnych rozwiązań.

Efektem końcowym jest jednomyślna decyzja i przystąpienie do przygotowania prototypu.

Etap czwarty – przygotowanie prototypu

Czwarty etap to przygotowanie prototypu maksymalnie przypominającego produkt końcowy. Dlaczego warto to robić? Chodzi głównie o możliwość przetestowanie produktu wśród przedstawicieli zidentyfikowanej grupy docelowej.

Przygotowanie prototypu jest zdecydowanie tańsze i mniej czasochłonne od przygotowania gotowego rozwiązania.

Etap piąty – testy

Po analizie i ewaluacji pomysłu na biznes, określeniu możliwych rozwiązań i wyborze najlepszego oraz przygotowaniu prototypu przychodzi czas na ostateczny test – ocenę prototypu przez potencjalnych klientów. Jeżeli przebiegnie on pomyślnie można bez obaw przystępować do produkcji finalnego produktu. Natomiast w przypadku oceny negatywnej konieczne jest wprowadzenie zmian.

Korzyści ze współpracy z software house

Wśród najczęściej wymienianych korzyści wynikających z korzystania z usług firmy programistycznej w procesie “design sprint” wymienia się:

  • dostęp do fachowej wiedzy,
  • dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych.

Nie są to jednak jedyne korzyści. Dzięki współpracy z software house możliwe jest także maksymalne skrócenie czasu przygotowania finalnego rozwiązania. Możliwe jest także ograniczanie kosztów i ryzyk związanych z rozpoczynaniem działalności i wdrażaniem nowego produktu lub usługi.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne