Strona głównaFinanseWczasy pod gruszą - czy trzeba je rozliczać w PIT?

Wczasy pod gruszą – czy trzeba je rozliczać w PIT?

Środki na dofinansowanie wypoczynku dla pracowników oraz ich rodzin wypłacane są z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. Zgodnie z ustalonymi zasadami obowiązek utworzenia Funduszu mają ci pracodawcy, którzy, zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia każdego roku, zatrudniają co najmniej 20 pracowników na pełnych etatach lub w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast pracodawcy instytucji budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych muszą utworzyć Fundusz bez względu na to ilu zatrudniają pracowników.

Wysokość dofinansowania z Funduszu Świadczeń Pracowniczych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to fundusz, z którego czerpie się pieniądze na dofinansowanie wypoczynku pracowników. Może to być wypoczynek organizowany przez firmy zewnętrzne, czyli wszelkiego typu wczasy, kolonie, obozy oraz wypoczynek zorganizowany przez pracownika we własnym zakresie, popularnie nazywany “wczasami pod gruszą”. Zasady i wysokość dofinansowania wczasów pod gruszą ustala regulamin Funduszu, który w miarę możliwości jest tworzony przez samych pracowników. Podstawowym kryterium wpisanym w regulamin Funduszu są: sytuacja życiowa pracownika, jest sytuacja rodzinna oraz materialna. Kryterium to sprawia, że pracownicy nie otrzymują jednakowych kwot dofinansowania. Najwięcej otrzymują osoby, których sytuacja materialna jest najgorsza, jednym słowem im wyższe zarobki tym kwota dofinansowania wczasów pod gruszą jest niższa.

Czy wczasy pod gruszą trzeba rozliczyć w PIT?
Art. 21 ust.1 pkt 67 ustawy o PIT informuje, że zwolniona od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń z tytułu finansowania działalności socjalnej, świadczeń rzeczowych oraz tych, które pracownik otrzymuje jako świadczenia pieniężne pochodzące w całości ze środków funduszu zakładowego lub funduszy związków zawodowych, ale do określonej kwoty, w tym wypadku do kwoty 1000 zł. Pracownik nie musi więc rozliczyć w PIT dofinansowania wczasów pod gruszą pod warunkiem, że

świadczenie na rzecz pracownika jest związane z finansowaniem działalności socjalnej
świadczenie jest sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy związków zawodowych
łączna wysokość tych świadczeń nie może  przekroczyć w roku podatkowym 1000 zł

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne