Strona głównaBranża ITSzczecin i Stargard Szczeciński - Studia informatyczne na najwyższym poziomie

Szczecin i Stargard Szczeciński – Studia informatyczne na najwyższym poziomie

Collegium Balticum jest niepubliczną uczelnią wyższą wyspecjalizowaną w ofercie edukacyjnej Informatyki.W ciągu wielu lat istnienia Collegium Balticum misją uczelni stało się zapewnienie studentom umożliwiających rozwój i działalność zawodową w wybranym zawodzie specjalistycznych kompetencji.

Uczelnia zapewnia komfortowe warunki nauki, które przekładają się na perspektywy przyszłej lub kontynuowanej pracy w zawodzie. Dysponuje znakomitą bazą uczelnianą, do której należy między innymi biblioteka, mediateka oraz wydawnictwo uczelniane. Nad przekazywaniem słuchaczom wiedzy ogólnej i specjalistycznej na poziomach poszczególnych kierunków studiów czuwa przygotowana do pracy kadra, wszystkie zaś fakultety są profilowane w sposób praktyczny, czyli zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone przez autorytety w swoich dziedzinach przeważają nad wyłącznie teoretycznymi wykładami. Znaczna część ćwiczeń ma miejsce poza budynkiem szkoły – w instytucjach i firmach partnerskich, w których studenci odbywają praktyki, wyróżniający się spośród nich zaś znajdują zatrudnienie jeszcze przed ukończeniem studiów. Umożliwiające ukończenie specjalizacji studia podyplomowe na SSW Collegium Balticum można kończyć jednocześnie ze zdobywaniem dyplomu licencjata lub magistra, czyli bez wydłużania okresu studiów. Organizacja tego procesu jest prosta i dopasowana do możliwości studentów oraz modyfikowana zgodnie z ich oczekiwaniami. Dzięki elastycznym harmonogramom zajęć i pozostałym udogodnieniom studenci Collegium z łatwością łączą życie zawodowe ze studenckim i osobistym. Studia na Collegium Balticum to także wyróżniająca się na polu edukacji oferta atrakcyjna cenowo. Jako uczelnia, która oferuje mnóstwo, jeśli chodzi o zapewnienie możliwie najwyższych kompetencji zawodowych i przygotowanie wykonywania wybranego zawodu jest świadomie wybierana zarówno przez młodzież stawiającą pierwsze kroki na drodze kariery, jak i dorosłych wzbogacających swoje doświadczenie zawodowe. Jest też laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Pośród nich znajdują się:

  • certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” popularyzujący i wyróżniający wzory w sektorze szkolnictwa wyższego w dziedzinie innowacyjnychi kreatywnych działań na przedmiocie tworzenia perspektyw zawodowych,
  • prawo do znaku „Wiarygodna Szkoła” wyróżniającego uczelnie, które odpowiedzialnie podchodzą do swoich studentów i absolwentów tworząc perspektywy zawodowe oraz dostosowujące kształcenie do potrzeb rynku.
  • Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, czyli poświadczenie, że SSW Collegium Balticum jest godnym zaufania partnerem biznesowym oraz placówką solidną i rzetelną w biznesie, co dlawszystkich teraźniejszych i przyszłych studentów jest gwarancją jej utrwaleniem pozycji na lokalnym rynku.

Wyczerpujący wykaz wyróżnień oraz informacje z codzienności uczelni można znaleźć w jej witrynie internetowej, poniżej zaś przedstawiamy pełną ofertę edukacyjną SSW Collegium Balticum.

Studia w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim

Więcej informacji znajduje się pod adresem:
https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/informatyka

Informatyka (studia inżynierskie)

Absolwenci informatyki na Collegium Balticum mają znakomite możliwości realizowania swoich pasji zdobywając tytuł inżyniera i pewny zawód. Pracę w renomowanych firmach znajdują jeszcze przed zakończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają eksperci w dziedzinie informatyki, uczelnia kształci specjalistów na miarę XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i właściwie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z gwałtownie rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, jednostki kreatywne i myślące nieszablonowo oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym mogą wybrać następujące specjalności:

    • Technologie internetowe,
    • Programista systemów wbudowanych

,

  • Tester oprogramowania,
  • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

STUDIA MAGISTERSKIE

Poziom studiów magisterskich to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej określane jako „studia uzupełniające magisterskie”. Taka forma kształcenia jest przeznaczona dla osób, które mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten wynika z zaleceń Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego. Zakończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

Na kandydatów czekają zaś następujące kierunki i specjalności:

STUDIA PODYPLOMOWE

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni. Studia podyplomowe jako inna niż studia wyższe oraz studia doktoranckie forma kształcenia są przeznaczone dla kandydatów mających kwalifikacje przynajmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w oferowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa albo trzy semestry. Oferta studiów jest przystosowana zarówno do osobistych uwarunkowań studentów, jak i cały czas zmieniających się potrzeb rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w czterech dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin posiada swoje oddzielne kierunki. Zajęcia fakultatywne kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej są tożsame, dlatego w poniższym wyliczeniu występują jako jedno zestawienie.

Oferta na aktualny rok akademicki studiów podyplomowych pod adresem:
https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-podyplomowe

Informatyka

Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to następujące kierunki:

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które pragną uzyskać kwalifikacje do kariery w administracji publicznej w sektorach połączonych z bezpieczeństwem informatycznym, m.in. w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, czy Biurach Zarządzania Kryzysowego innych urzędów administracji państwowej i w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych a także osobowych, oraz informacji niejawnych. Studia koncentrują się na zagadnieniach powiązanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, zwalczaniem cyberterroryzmu i przestępczości komputerowej. Program studiów to zajęcia związane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

Informatyka dla nauczycieli

Celem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do uczenia przedmiotów informatycznych. Kierunek ten to studia dające kwalifikację adresowane do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do uczenia takich lekcji jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami są osoby, mające przygotowanie pedagogiczne i dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

Inżynieria wymagań

Program studiów tego kierunku jest oparty na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB oraz na wyśrubowanych praktykach branżowych powiązanych ze standardami ISO i IEEE. Zakończenie kierunku inżynierii wymagań otwiera drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB lub REQB. Studia gwarantują wiedzę teoretyczną oraz uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej czy inżynierii wymagań. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące analizowania firmy (jego procesów biznesowych i środowiska ekonomicznego) i ustalania celów biznesowych. Kształtuje również umiejętności określania wymagań potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizowania tych wymagań oraz opracowania koncepcji realizacji przewidywanych celów biznesowych.

Menedżer systemów zarządzania jakością

Studia na tym kierunku przebiegają pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, zajmującej się homologacją wyrobów oraz systemów zarządzania, dostarczającej rozwiązań dla przemysłu i usług. Są dedykowane dla tych, którzy zajmują zawodowo zagadnieniami jakości w różnorodnych biznesach. Po zakończeniu kierunku absolwenci są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pomyślnym zaliczeniu tego egzaminu i po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można również rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Misją studiów tego kierunku jest nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w opracowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Na koniecsłuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) oraz pełnomocnika ZSZ.

Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

Oferta studiów tego kierunku skierowana jest do osób posiadających posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy w administracji publicznej albo w komórkach odpowiedzialnych za zabezpieczenie informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia dają możliwość zdobycia know-how z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przygotowują do sprawowania funkcji menedżerskich w owym zakresie. Program obejmuje zagadnienia audytowania oraz kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacjach, kryptografii i mechanizmów zabezpieczeń, zarządzania zaufaniem i ryzykiem i problematykę standardów bezpieczeństwa informacji, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

Testowanie oprogramowania

Program kształcenia na tym kierunku opiera się na Software Engineering Body of Knowledge, programie certyfikacji testerów ISTQB oraz najlepszych praktykach branżowych powiązanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, a także klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Zapewnia uzyskanie obszernej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można następnie wykorzystać przy wdrażaniu norm jakościowych (np. ISO 9001), czy doskonaleniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia także wzięcie udziału wegzaminie certyfikacyjnym międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kierunek z myślą o osobach rozpoczynających karierę zawodową w IT i osobach chcących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania i kontroli jakości oprogramowania.

Zarządzanie projektami

Podczas studiów na tym kierunku słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu wielu dziedzin zarządzania projektami, a także praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi wspomagających takie zarządzanie. Kadrę dydaktyczną opisywanego kierunku stanowią wieloletni praktycy, którzy są doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w różnych branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum współpracuje z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do dedykowanych egzaminów zaraz po zakończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

Informatyka dla nauczycieli

Studia te pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego i przygotowanie dydaktyczne studentów do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli daje szansę zdobyć uprawnienia do nauczania następujących przedmiotów informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

Kursy i szkolenia informatyczne

Więcej informacji na stronie www uczelni:
https://www.cb.szczecin.pl/rodzaj-kursu/kursy-i-szkolenia-informatyczne

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne